Apvienotās klases

Mūsu mērķis ir, lai skolā un klasē atmosfēra ir pielīdzināta ģimenei. Arī ģimenēs vienkopus aug bērni, kuri ir dažādos vecumos. Tādejādi tiek nodrošināts dabiskais mācīšanās process, kur jaunākie bērni mācās no vecākajiem un vecākie bērni var mācīties atbildību un rūpes par jaunākajiem.

 

Nelielais bērnu skaits klasē nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, lai ikviens bērns konkrēto uzdevumu paveiktu pēc savām spējām un ar vislabākajiem sasniegumiem.