Darbinieki

Administrācija

Andis Apsītis
Biedrības valdes priekšsēdētājs
Direktors
Māra Apsīte
Mājmācības koordinatore
Judīte Apsīte
biroja vadītāja

Bērnudārza grupas darbinieki

Madara Golubova
Audzinātāja
Iveta Greidāne
Pirmsskolas skolotāja palīgs
Arnita Adata
logopēde

Skolotāji

Diāna Vatuļina
1.-3. apvienotās klases audzinātāja
Matemātika 1.-3.klasei
Latviešu valoda 1.-3. klasei
Dabaszinības 1.-3.klasei
Daniels Mednis
4.-6. apvienotās klases audzinātājs
Latviešu valoda 4.-6.klasei
Dabaszinības 4.-6.klasei
Sociālās zinības 4.-6. klasei
Informātika
Mūzika
Laima Kursiša
skolotāja