Kas ir kristīgie principi?

Kristīgie principi ir balstīti uz Bībeles patiesībām, ietverot gan Veco, gan Jauno Derību. Vecajā Derībā tie pamatā ir 10 baušļi, psalmi (dziesmas), kā arī vēstures stāsti par Bībeles varoņiem. Jaunajā Derībā tā ir Jēzus mācība, kas aprakstīta četros Evaņģēlijos, kā arī apustuļu vēstules.  Kristīgie principi nav kādas atsevišķas konfesijas mācība, bet Bībeles, kā mācību līdzekļa, izmantošana apmācības procesā. Kristīgie principi palīdz bērniem ieraudzīt, ka morāles likumi nav no sevis radušies, bet to izcelsme ir dievišķa. Tas sniedz atbildes uz daudzajiem „kāpēc?” jautājumiem un rada bērnos sakārtotību un mieru. 

 

Kā šie principi izpaužas ikdienā?

Diena sākumskolā un pirmsskolas grupā „Universum” sākas ar rīta apli, kurā pedagogs bērnus ievada kopīgā dienas gājumā. Aicinot bērnus uz brīvprātīgu, īsu rīta lūgšanu, bērni lūdz svētību jaunajai dienai. Nedēļas laikā kopīgi tiek pārdomāts kāds atsevišķs Bībeles pants, kas ir saistīts ar kopējo mācību procesu. Pirms ēdienreizēm dziedam pateicības dziesmas, kas palīdz bērnam ieraudzīt to, ka ēdiens ir dāvana, nevis pašsaprotama lieta.

 

Mūsu ģimenē netic Dievam - kā mans bērns jutīsies starp citiem vienaudžiem?

Bērna sirdī jau ir „ielikta” lūgšana un pateicība, jo katru dienu saskarsmē ar vecākiem, citiem pieaugušajiem bērns kādas lietas lūdz, kā arī par saņemto pateicas. Šī iemesla dēļ, bērns neizjūt pretestību vēršoties pie vēl viena „pieaugušā” – pie mūsu Radītāja Dieva.