Mācību ritms.

Montessori mācību metodē par svarīgu uzskata ļaut bērnam strādāt savā tempā. Tas ietver arī laiku, kas vajadzīgs, lai sagatavotos darbam, kā arī paša koncentrēšanos, kas, savukārt, veicina bērna pastāvību un attīstību. Mūsu mācību iestādē bērni ar Montessori mācību materiālu strādā visas dienas garumā. Diena gan pirms, gan pēc pusdienām aizrit intensīvā darbā, strādājot individuāli, pa pāriem vai grupās.

Mēs regulāri ejam arī izzinošos mācību pārgājienos un ekskursijās, kuru galamērķi ir dažādi – tie var būt gan kādi apskates objekti pilsētā, vai tieši pretēji - ejam pētīt mežu.

 

Katra nedēļa noslēdzas ar Sabatu (Miera svētkiem), kad bērni ar kādu no skolotājiem vai kādu uzaicinātu mācītāju atskatās uz nedēļā paveikto un kopā pārrunā veiksmes un neveiksmes, kā arī sapņus un ieceres.