Medijs: diena.lv | Publikācijas datums: 08.03.2012
Mācības skolā. Ar to saistās ziedi 1. septembrī, prieks par labajām atzīmēm un raizēšanās par sliktajām, reizēm interesantas, reizēm nogurdinošas mācību stundas, liecību saņemšana, jautri klases pasākumi, dažāda rakstura pedagogi un vēl atšķirīgāki klasesbiedri. Tomēr pēdējā laikā skaļi izskanējis to vecāku viedoklis, kuri vēlas saviem bērniem nodrošināt mājmācību kā alternatīvu vispārizglītojošajai skolai.
Medijs: maminuklubs.lv | Publikācijas datums: 24.06.2013

Latvijā bērniem ir pieejama gan mājmācība, gan mājas apmācība. Mājas apmācība ir paredzēta bērniem, kuri ilgstošas slimošanas laikā nevar apmeklēt skolu, savukārt mājmācība ir izglītības ieguves veids, kas tiek īstenota ģimenē un par to ir atbildīgi vecāki. 

Medijs: apollo.lv | Publikācijas datums: 30.08.2016

Katru gadu ap 90 bērnu izglītību iegūst mājās. Mājmācība jeb ģimenes skola, lai arī nav izplatīta, tomēr pēdējos gados kļuvusi populāra. Aizvien vairāk vecāku, kas izglītības sistēmā saskata stagnācijas iezīmes, meklē saviem bērniem alternatīvu izglītošanas modeli. Pēc viņu domām, mājmācība ir progresīvs, attīstību veicinošs un bērna individualitāti saudzējošs izglītības veids.