Pamatskola ar pirmsskolas grupu

Šobrīd gaišās un labiekārtotās telpās darbojas Vidzemē vienīgā kristīgā privātā izglītības iestāde – pamatskola ar pirmsskolas grupu.

 

2015./2016. mācību gadā „UniVersum” pirmsskolas grupā mācās 24 bērni vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem. Pamatskolā 1.-6.klasē mācās 18 bērni.

Izglītības process izglītības iestādes „UniVersum” pirmsskolas grupā tiek organizēts tā, lai tiktu nodrošinātas pirmsskolas vecuma vispārizglītojošās programmas prasības, saskaņā ar LR likumdošanu.

 

„UniVersum” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditēta izglītības iestāde, kura īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programmu 01011111
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) izglītības programmu 11011111
  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) mazākumtautības programmu 11011121

Mācību process notiek saskaņā ar kristīgās ētikas un morāles principiem, izmantojot Montessori metodi.