Par mums

1998. gada ziemā kristiešu draudze „Atklāsme” iegādājās pamestu 3 stāvu ēku un zemi, lai būvētu draudzes namu. Šī paša gada vasarā tika sākti ēkas rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi. Draudzes locekļu stiprā paļāvība uz Dievu, neatlaidīgās lūgšanas un ikdienas fiziskais darbs atnesa savus augļus. Dievs virzīja celtniecības darbus un deva jaunu mērķi – draudzes ēkā izveidot kristīgu bērnudārzu un skolu.
2005. gadā tika dibināta biedrība „Universum”, kurai šobrīd ir piešķirts arī sabiedriskā labuma statuss.
 
2011. gadā tika pabeigta lielā zāle, draudzes ēkas administratīvais korpuss un skolas telpas, kuras atbilst izglītības iestādes standartiem.
Šobrīd gaišās un labiekārtotās telpās darbojas pirmsskolas grupa un pamatskolas izglītības divas apvienotās klases (1.-3. klase un 4.-6. klase).
 
BIEDRĪBAS MĒRĶI

- veicināt zinātnes, izglītības, kultūras un personas garīgo un fizisko vērtību attīstību, pamatojoties uz kristīgās morāles principiem;
- apvienot resursus gan fiziskos, gan garīgos, gan materiālos kvalitatīvas un profesionālas izglītības nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā;
- dibināt izglītības iestādes pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vispārējās izglītības un arī augstākās izglītības ieguvei;
- dibinās citus likumā atļautos subjektus bērnu un pieaugušo garīgo, morālo un fizisko vērtību attīstībai.

 

Lai realizētu biedrības mērķus, mēs:
- esam dibinājuši vienīgo kristīgo bērnudārzu un pamatskolu Vidzemē;
- organizējam dažādus seminārus un konferences;
- organizējam nometnes bērniem un pieaugušajiem;
- veidojam pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm, sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām.