Uzņemšana


  • Pirmsskolas grupa

  • EUR 125/mēnesī

   • Uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem
   • Cenā nav iekļautas pusdienas un launags (Eur 1.85 / dienā)
   • ATLAIDES ĒDINĀŠANAS MAKSAI

   • daudzbērnu ģimenēm 30%
   • Maznodrošinātām ģimenēm 50%
   • Trūcīgām ģimenēm 100%
  • Vēlos uzzināt vairāk
  • Pamatskola

  • EUR 100/mēnesī

   • Uzņem bērnus klātienē no 1. līdz 6. klasei
   • 1.-4.klasei ir valsts apmaksātas pusdienas
   • 5.-6.klasei ir skolas apmaksātas pusdienas
  • Vēlos uzzināt vairāk

Lai pārnāktu no citas izglītības iestādes, jāiesniedz: 

 • iesniegums;
 • dzimšanas apliecības kopija.

 

Uzņemam bērnus arī mājmācības virzienā. 

Sazinieties ar mūsu mājmācības virziena koordinatoru 

pa e-pastu: sofija.apsite@universum.school