Ziedot

Šobrīd ziedot naudu biedrībai „Universum” ir iespējams divos veidos – elektroniski ar bankas pārskaitījumu vai ziedojumu kastītēs dažādu preču veikalos „Universum” visā Vidzemē. Ziedot elektroniski Jūs varat caur Jums pieejamo internetbanku.

Mūsu rekvizīti:
Biedrība „Universum”
Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 50008089541
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.: LV79UNLA0050008721863
Kods: UNLALV2X

 

"Šodienas bērni ir rītdienas sabiedrība. Mūsdienās, kad sabiedrībā varam novērot strauju vērtību zudumu, tām līdzi zūd arī robežas, kas bērnu audzināšanā ir tik ļoti nepieciešamas, lai viņos attīstītos morālās vērtības. Universum skola ir mūsu aktīva atbilde uz šo problēmu.  Mācot bērniem Dieva iedibinātos mūžīgos likumus, mēs ieliekam bērnos vērtību pamatu, kas viņiem palīdzēs nepazust šajā sabiedrībā." Andis Apsītis, Privātās izglītības iestādes "UniVersum" direktors

 

Sākumskola „Universum” šobrīd ir vienīgā kristīgā skola Vidzemē. Mēs vēl esam salīdzinoši jauni, bet jau šajā laikā mēs esam attīstījušies no pirmsskolas izglītības iestādēs līdz sākumskolai, kurā mācību process tiek nodrošināts pirmajām sešām klasēm. Dieva žēlastība šim darbam ir bijusi acīmredzama un mēs esam neizsakāmi priecīgi, ka 2015./2016. mācību gadā mūsu telpas piepilda jau 40 bērni gan pirmsskolas, gan sākumskolas grupās. Šajā straujajā un priekpilnajā attīstības posmā, mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem. Kā jaunai mācību iestādei, ir vēl daudz darāmā un daudz vajadzību, kuras ne vienmēr ir iespējams piepildīt nepietiekamo finansu resursu dēļ. Tāpat mūsu skoliņā liela daļa no audzēkņiem nāk no ģimenēm, kuru sirds vēlme ir izglītot savus bērnus skolā, kurā mācību process ir balstīts uz kristīgās ētikas un morāles principiem, taču saskaras ar finansiālajām grūtībām, lai nosegtu mācību maksu.
Jūsu pārpalikums lai nāk par labu viņu trūkumam (…) lai tā notiktu izlīdzināšana /2.Korintiešiem 8:14/

 

Nodokļu atlaides privātpersonām

Saskaņā ar likumu" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.
Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu, ir:

  • jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs, un jāiesniedz VID;
  • gada ienākumu deklarācijai, būtu ieteicams pievienot VID izdota dokumenta kopiju par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu biedrībai „Universum” un dokumentus, kas apliecina biedrībai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums);

Dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā 3 taksācijas gadus.

 

Nodokļu atlaides uzņēmumiem

Saskaņā ar likumu "Par uzņēmēju ienākuma nodokli", ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.
Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.
Juridiskajai personai, lai tā saņemtu šo nodokļa atlaidi ir:

  • jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
  • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā.

Attiecīgās biedrības vai nodibinājuma VID lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina biedrībai vai nodibinājumam ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus. Ja vēlaties par ziedojumu biedrībai noslēgt līgumu, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu info@uni-versum.lv